Update over Waterschade in de F-toren

27 oktober 2023: Een bestuurslid van de huurdersvereniging heeft een bezoek gebracht aan een appartement in de F-toren dat getroffen is door waterschade. Tijdens dit bezoek is er een update verkregen van de bewoners over de huidige situatie en de afhandeling van de schade.

3 november 2023: Het bestuur van de huurdersvereniging heeft een ontmoeting gehad met twee bewoners van de F-toren. Deze bijeenkomst was gericht op de bespreking van de gebeurtenissen tijdens en na de calamiteit met warm water op 2 september 2023. Er zijn mogelijke vervolgstappen besproken.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk voorzien van nadere informatie over de voortgang en geplande acties.