Verhuurder & onwettig artikel in het huurcontract

De huurdersvereniging buigt zich over de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 3 augustus 2023. In deze uitspraak bepaalde zij dat een huurverhogingsbeding(*) van verhuurder Bouwinvest geheel buiten toepassing moet worden gelaten omdat het oneerlijk is in de zin van de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen.

Als gevolg hiervan zijn de historische huurverhogingen – ongeacht het percentage toegepast – onrechtmatig geworden. En als het artikel niet aangepast wordt dan lijken toekomstige huurverhogingen eveneens onwettig te worden. Het e.e.a. heeft onze grote aandacht.

(*) de 5% (of 2.5%) extra huurverhoging zoals genoemd in het huurcontract.