Rechten van huurdersverenigingen

Huurdersverenigingen  hebben diverse rechten (Bron: Rijksoverheid)

  • Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen, bijvoorbeeld over sloopplannen, onderhoud van woningen en huurprijzen.
  • Overlegrecht: houdt in dat verhuurders over bepaalde zaken met de huurders moeten overleggen. Zij zijn dit jaarlijks minimaal éénmaal verplicht, en het kan daarnaast op verzoek of bij beleidswijzigingen plaatsvinden.
  • Adviesrecht: geeft huurders het recht om schriftelijk advies te geven over voorgenomen beleid van een verhuurder.
  • Agenderingsrecht: hiermee kunnen huurders onderwerpen op de overlegagenda zetten.
  • Instemmingsrecht: een verhuurder heeft voorafgaand toestemming nodig van de huurdersvereniging bij wijzigingen van het servicekostenbeleid.
  • Vergoeding: Een huurdersvereniging heeft recht op een vergoeding van de verhuurder voor de kosten van alle taken die zij op zich neemt. Hieronder vallen bijvoorbeeld vergaderkosten en kosten voor training en ondersteuning.