Over ons

De HuurdersVereniging Prinsenhof (HVP) vertegenwoordigt de huurders en bewoners van de woningen in het Prinsenhof complex in Den Haag.

We verzorgen in de informatiebehoefte, we weten wat er speelt in het Prinsenhof complex, we kunnen bemiddelen bij klachten en we bieden een platform waarin huurders/bewoners gezamenlijk zaken voor elkaar krijgen.

We doen dit door direct contact te onderhouden met alle partijen te weten de bewoners, de verhuurder, de pandeigenaar, de beheerder van de parkeergarage en het management van het World Trade Center.