De vragen van leden inzake de servicekosten e.d.

Op zondag 12 november 2023 heeft de huurdersvereniging een 13 pagina’s tellende brief naar Schep Vastgoedmanagers (SV) gestuurd met vragen van de leden van de huurdersvereniging inzake de servicekostenafrekening en -prognose, evenals een aantal andere vragen.

De brief kan in pdf-formaat op aanvraag van leden met hen gedeeld worden. Ga naar “Stel een vraag” op de home-page van deze website.

De neergelegde vragen zullen ter sprake komen in het najaarsoverleg van de huurdersvereniging met SV oop 21 november 2023. Het is de bedoeling de leden van de huurdersvereniging een resultaten-update te geven in de Algemene Ledenvergadering van 15 december in het WTC.

Na afloop zal er een bewonersborrel zijn waar niet-leden ook welkom zijn. Het een en ander wordt begin december in meer detail bekend gemaakt in de mededelingenkastjes op de begane grond bij de liften.