Lid worden

Per adres mag slechts één persoon als lid worden ingeschreven, aangezien er per appartement maar één stem uitgebracht mag worden bij stemmingen. Echter, het is toegestaan dat meerdere bewoners bijvoorbeeld een Algemene Ledenvergadering bijwonen.