Algemene Leden Vergadering 28 juni 2024

De Algemene Leden Vergadering komt eraan op 28 juni 2024. Deze wordt gehouden in het WTC van 20:00-21:30 in de algemene ruimte. Deze is bereikbaar vanuit de WTC Plaza met de roltrap (bovenaan rechts en dan richting de galerij).

Hieronder de agenda:

  1. Opening (20:00) en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen ledenvergadering 15 december 2023
  4. Jaarverslag 2023, advies kascommissie; d├ęcharge bestuur
  5. Beleids- & activiteitenplan
  6. Benoeming kascommissie 2024
  7. Benoeming nieuw bestuurslid (vacature secretaris)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting (21:30)

Geef een reactie